Maria Pia De Vito quartet

Start slide show
 

IMG_0730

Maria Pia De Vito quartet

Enzo Pietropaoli - contrabbasso

Maria Pia De Vito quartet

Alessandro Paternesi - batteria

Maria Pia De Vito

Maria Pia De Vito quartet

_MGL6969

Maria Pia De Vito

Maria Pia De Vito quartet

Julian Olivier Mazzariello - pianoforte

IMG_0729

Maria Pia De Vito - voce Julian Olivier Mazzariello - pianoforte

Maria Pia De Vito quartet

Maria Pia De Vito quartet

Julian Olivier Mazzariello - pianoforte Julian Olivier Mazzariello - pianoforte

Maria Pia De Vito quartet

Maria Pia De Vito

Maria Pia De Vito - voce Julian Olivier Mazzariello - pianoforte

Maria Pia De Vito quartet

Alessandro Paternesi - batteria

Maria Pia De Vito - voce Julian Olivier Mazzariello - pianoforte

Enzo Pietropaoli - contrabbasso

Maria Pia De Vito quartet

Maria Pia De Vito quartet

Maria Pia De Vito - voce Julian Olivier Mazzariello - pianoforte

Maria Pia De Vito quartet

Maria Pia De Vito quartet

Maria Pia De Vito quartet

Alessandro Paternesi - batteria

Maria Pia De Vito

Maria Pia De Vito quartet

Maria Pia De Vito

Maria Pia De Vito quartet
   
 

©2022 www.ArturoDiVitaFotografia.it